پروژه ها

این مشاور، در راستای ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات و نیز استفاده از دانش و تکنولوژی نوین در دنیا، دارای واحد تحقیق وتوسعه (R&D) Research and Development است. این واحد با استفاده از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی، پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مفیدی را در زمینه های آب و فاضلاب انجام داده و نتایج کاربردی این تحقیقات را بصورت مقالات علمی در کنفرانس ها و مجامع معتبر داخلی و بین المللی ارائه نموده است. برخی از پروژه های تحقیقاتی کاربردی که توسط  گروه تحقیق و توسعه این مشاور انجام گرفته به شرح زیر می باشد: