مدیران شرکت

حبیب فصاحت
مدیر عامل

محمد کرمی
معاونت اجرایی

علیرضا یوسفیان
مدیر بخش آب

سید مرتضی هدایی
مدیر بخش فاضلاب

سعید فروغی
مدیر بخش سازه

کامران کریم پور
مدیر پروژه بخش نظارت

بابک صادقی
مدیر پروژه بخش نظارت

سعید هلاکویی
مدیر پروژه بخش نظارت

ارسلان نیکنام
مدیر پروژه بخش نظارت